Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești „MED UGAL”

10-12 mai 2018

 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi

Facultatea de Medicină şi Farmacie

Secțiunea: MEDICINĂ DENTARĂ

 

Program 10 mai 2018

 

08:00- 9:00 – Înregistrarea lucrărilor științifice în computer-ul din sală

  • Locație: Facultatea de Medicină și Farmacie, corp MG, strada Eroilor, colț cu Nicolae Bălcescu

 

09:00- 13:00 – Prezentarea lucrărilor științifice

  • Locatie: Facultatea de Medicină și Farmacie, corp MG, strada Eroilor, colț cu Nicolae Bălcescu

13:10- 14:00 – Conferință- „Șlefuirea selectivă- metodă de terapie ocuzală”- Șef lucrări Carmen Biris- UMF Târgu- Mureș

  • Locatie: Facultatea de Medicină și Farmacie, corp MG, strada Eroilor, colț cu Nicolae Bălcescu

 

Program 12 mai 2018

 

13:00- 14:00 – Festivitatea de premiere

  • Locație: Facultatea de Medicină și Farmacie, corp MG, strada Eroilor, colț cu Nicolae Bălcescu

Ordinea lucrărilor:

Nr. Crt. Titlul lucrării Autor, Coautori Coordonatori științifici
1 ASPECTE CLINICE ALE FEȚEI ÎN PLAN VERTICAL

 

Autor: Bianca Dumitrașcu

Coautori: Doina Dombrovschi, Diana Nicoleta Gheorghe

 

Coordonator științific: Asist.drd.Gabriel Valeriu Popa

 

2  

 

REFACEREA FIZIONOMIEI DENTARE ÎN ZONA FRONTALĂ CU RĂŞINI COMPOZITE

 

Autor: Dragu Mirela

 

Îndrumător : asist.univ .drd.Mihaela Oana Docan

Coordonator științific: Conf.dr. Dorina Cerasela Şincar

 

3 TERAPIA FOTODINAMICĂ ÎN ENDODONȚIE

 

Autor: Mogoș Alina Florina

Coautor: Pastușenco Elena

 

Coordonator științific: Conf. Dr. Alexandru Andrei Iliescu ;Prof.Dr.Andrei Iliescu ;Asist.Univ. Drd. Zaharescu Anamaria

 

4 REFACEREA PROTETICĂ A ZONEI LATERALE MAXILARE PRIN APLICAREA UNEI PUNȚI METALO-CERAMICE

 

Autor: Nicoleta Lupu

Coautori: Monica Haliciu, Georgeta-Maria Laza

 

 

Coordonatori științifici: Prof. univ. dr. Kamel Earar

Asist. univ. drd. Laurențiu Drăguș

 

 

 

5

 

 

STOMATOPATIILE PURTĂTORULUI DE PROTEZĂ DENTARĂ

 

 

 

 

Autor: Benchia Georgiana Marinela

 

 

 

Coordonator științific: Conf. Univ. Dr. Răzvan Leaţă

Îndrumător ştiinţific: Asist. Univ. Drd. Marcu Teodora

 

6 CARACTERISTICILE ȘI COMPORTAMENTUL PREPARATELOR BAZATE PE MTA

 

 

Autor: Alexandra Andreea Nechita

 

 

Coordonator științific: As. Univ. Drd. Dr. Raluca Mocanu

 

 

 

 

7

 

CORELAȚII DENTARE ÎN PLAN TRANSVERSAL

 

 

 

Autor: Mihaela Joacă

Coautori: Nicoleta Mînzu, Cătălina Lenfcov

 

 

 

Coordonator științific: asist.drd.Gabriel Valaeriu Popa

 

 

 

8 TEHNICI MODERNE DE CONFECȚIONARE A PROTEZELOR DENTARE

 

Autor: Datcu Alexandru Cristian

Coautor: Popov Ramona Iolanda

 

Coordonator științific: Conf. Dr. Leață Răzvan,

Asist. Univ. Dr. Marcu Teodora

 

9 ROLUL MEDIULUI SOCIO-FAMILIAL ÎN DETERMINAREA COMPORTAMENTULUI COPILULUI FAȚĂ DE SĂNĂTATEA ORO-DENTARĂ

 

Autor: Diana Mocanu

Coautori: Cosmina Ilie, Alice-Oana-Maria Moaleș

 

Coordonatori științifici: Ș.L. dr. Mioara Decusară

Asist. univ. drd. Laurențiu Drăguș

 

10 IMPACTUL SĂNĂTĂȚII ORALE ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII LA UN GRUP DE COPII DE CICLU GIMNAZIAL

 

Autor: Spiridonescu Gabriela

Coautor: Lupu Gianina-Ecaterina

 

Coordonatori științifici: Șef Lucrări Dr. Dan-Cristian Ionel, Profesor Dr. Matei Madalina Nicoleta, Dr. Covaci Antoanela

 

 

 

 

 

11

 

 

PERCEPȚIA COPIILOR DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ ASUPRA MODALITĂȚILOR DE MENȚINERE A IGIENEI ORALE

 

 

 

 

 

Autor: Lupu Gianina-Ecaterina

Coautor: Spiridonescu Gabriela

 

 

 

 

Coordonatori științifici: Profesor Dr. Matei Madalina Nicoleta, Dr. Covaci Antoanela, Dr. Roxana Onea

 

12 ALIMENTAȚIA CU POTENȚIAL CARIOGEN VERSUS O ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ LA UN GRUP DE ȘCOLARI DIN MEDIUL URBAN

 

Autor: Geană Vetuța-Roxana

Coautor: Apostolache Diana-Raluca

 

 

Coordonatori științifici:  Asist. Dr. Onea Roxana Mădălina, Dr. Covaci Antoanela Magdalena , Prof. Univ. Dr. Mădălina Nicoleta

 

13 TEHNICI MODERNE DE IMOBILIZARE ÎN BOALA PARODONTALĂ

 

Autor: Cristina-Nicoleta Costin

Coautor: Luminița-Alice Bostan

 

Coautor: Luminița-Alice Bostan

Coordonator științific: Conf.univ.dr.Mihaela MOISEI

 

14 FACTORI DE PROGNOSTIC ÎN REZECȚIA APICALĂ

 

Autor: Fabian-Andrei Dârțu

 

Coordonatori științifici: Prof. Univ. Dr. Andrei Iliescu,

Conf. Univ. Dr. Alexandru Andrei Iliescu, Asist. Univ. Drd. Anamaria Zaharescu

 

15 BOLI GENETICE ALE DINȚILOR

 

Autor: Bogdan Gotu

Coautor: Mădălina Nechita

 

Coordonator științific: Conf. Univ Dr. Răzvan Leață

 

16 STUDIU PRIVIND COROZIUNEA UNOR ALIAJE DENTARE ÎN DIFERITE SOLUŢII

 

Autor: Mihaela Sava

Coautor: M. Cristina Dunaf (Cuzmenco)

 

Coordonatori științifici: Prof. habil. dr. ing. Mihaela Buciumeanu, Asist. univ. dr. Bogdan-Mircea Achimescu

 

 

 

17

 

TRATAMENTE PROTETICE ÎN CAZURI PARTICULARE DE EDENTAȚII

 

Autor: Vesa Alexandru Ioan

Coautor: Serbinov Anastasia Melissa

 

Coordonator științific: Conf. univ. Dr. Leață Răzvan

 

 

18 RELAȚIA DINTRE MĂSURĂTORILE FACIALE ȘI ALEGEREA DINȚILOR FRONTALI SUPERIORI ARTIFICIALI

 

Autor: Ramona Marina Spînu

Coautor: Daniela Fărîmă

 

Coordonatori științifici: Prof. Univ. Dr. Kamel Earar

Asist. Univ. Drd. Alina-Ramona Dimofte

 

19 TIPURI DE LAMBOURI UTILIZATE ÎN

TRATAMENTUL RECESIUNII GINGIVALE

 

Autor: Elena-Alexandra SIMINA

 

Coordonatori științifici: Conf. univ.dr. Dorina-Cerasella ŞINCAR

Asist.univ.dr. Gabriel-Valeriu POPA

 

20 IMPORTANȚA EXAMENELOR COMPLEMENTARE RADIOLOGICE ÎN STABILIREA DIAGNOSTICULUI POZITIV ÎN MEDICINA DENTARĂ

 

Autor: Teodora Marola

 

Coordonatori științifici: asist. univ. drd. Dan Negraia

Conf.univ.dr.Ștefănescu Victorița

 

21 MANIFESTĂRI PARODONTALE LA PACIENȚII CU DIABET ZAHARAT

 

Autor: Alina MOGOȘ

Co-autor: Anca Teodora MUŞAT

 

Coordonator științific: Asist. Univ. Drd. Gina Păunița GRECU

Conf. Univ. Dr. Dorina Cerasella ȘINCAR

 

22 HIPERPLAZIA GINGIVALĂ INDUSĂ DE ANTAGONIȘTII DE CALCIU

 

Autor: Aurelia Zaharia

 

Coordonatori științifici: Asist. univ. Drd. Teodora Marcu

Conf. univ. dr. Cerasella Dorina Șincar

 

23 ROLUL PROTEZĂRII PROVIZORII LA PACIENȚII DEPRESIVI

 

Autor: Cristian Dantiș

Co-autor: Diana-Mihaela Șerban

 

Coordonator științific:   Asist. univ. dr. Gina Păunița Grecu

Conf. univ. dr. Dorina Cerasella Șincar

 

24 METODE MODERNE DE CARIODETECȚIE FOLOSIND RADIAȚIA RÖNTGEN

 

Autor: Gabriel Mihăilă

 

Coordonator științific: Asist. univ. drd. Dan Negraia

 

25 MOLARUL DE MINTE

 

Autor: Bobocea Cristina

Coautor: Moise Eusebiu

 

Coordonator științific: Conf. univ. dr. Leață Răzvan

 

26  

TEHNICI MODERNE DE IMOBILIZARE ÎN BOALA PARODONTALĂ

 

Autor: Cristina-Nicoleta Costin

Coautor: Luminița-Alice Bostan

 

Coordonator științific: Conf.univ.dr.Mihaela MOISEI

 

27 ASPECTE ESTETICE ÎN PLAN SAGITAL LA PACIENȚII TINERI

 

Autor: Chiric Diana Elena

Coautori: Bercaru Nicoleta,Burlui Beatrice Mădălina

 

Coordonator științific: Asist. drd. Gabriel Valeriu Popa

 

28 EVALUAREA ETAPIZATĂ A EFICIENȚEI PROGRAMELOR DE EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATEA ORALĂ LA UN GRUP DE ȘCOLARI

 

Autor: Anca Mantu

 

Coordonatori științifici: Prof. univ. dr.Mădălina-Nicoleta MATEI,

Șef lucrări dr..Dan Cristian IONEL,

Dr. Antoanela Magdalena COVACI

 

29 SIMPTOMATOLOGIA PARODONTALĂ ÎN CONTEXTUL SINDROMULUI MANDIBULO-CRANIAN

 

Autor: Oana Chipirliu

 

Coordonatori științifici: Conf. univ.dr. Dorina-Cerasella Şincar

Asist. univ. drd. Gabriel-Valeriu POPA

 

30 MOLARULUI DE MINTE INCLUS ȘI IMPLICAȚIILE SALE PRACTICE

 

Autor: Covrig Vlad,

Facultatea de Medicină, UMF “Gr. T. Popa” Iași

 

 

Coordonator științific: ȘL dr. Budacu Cristian Constantin (Facultatea de Medicină Dentară UMF “Gr. T. Popa” Iași)